Klasifikacijski sustavi na temelju grupa međusobno povezanih dijagnoza

Unatoč evidentnoj strukturnoj kompleksnosti na kojoj počiva zdravstveni sustav, ipak je u većini slučajeva lakše izmjeriti trošak liječenja nego primjerice ishod liječenja – iako mjerenje troškova epizode liječenja kao proizvoda može biti iznimno složen proces koji zahtijeva upotrebu specifične metodologije i adekvatnih informatičkih alata. Dosljednim mjerenjem i analizom troškova zdravstvenog sustava moguće je definirati aktivnosti za poboljšanje učinkovitosti sustava u cijelosti.
 
Klasifikacijski sustavi na temelju grupa međusobno povezanih dijagnoza preferirani su od strane kupca zdravstvenih usluga, budući da svojim karakteristikama potiču tehničku učinkovitost.
Tehnička učinkovitost iz ekonomske perspektive u zdravstvenom sustavu odnosi se na model rada kojim se osigurava optimalna proizvodnja epizoda liječenja definirane kvalitete uz minimalan utrošak sredstava.

Ako kriterij poput troška proizvodnje nije uključen u strukturu klasifikacijskog sustava, postoji opravdani rizik da će važnost troška na strani davatelja usluga biti zanemarena. Stoga, primjena sustava klasifikacije poput MKB-10 ima ograničenu vrijednost, ako je korištenje klasifikacije namijenjeno upravljanju troškovima pružanja zdravstvenih usluga. To je jedan od razloga zašto je razvijena klasifikacija na temelju grupa međusobno povezanih dijagnoza budući da ona osigurava homogenost na način da su slučajevi s klinički sličnom prezentacijom i generiranim troškovima svrstani u iste grupe.

Važno je napomenuti da stavljenje naglaska isključivo na tehničku učinkovitost ostavlja prostora da ishodi liječenja poput kvalitete pružene skrbi ostanu zanemareni, te je potrebno imati na umu da klasifikacijski sustav na temelju grupa međusobno povezanih dijagnoza treba primjenjivati na usluge unaprijed definirane kvalitete. Stoga primjena klasifikacijskog sustava na temelju grupa međusobno povezanih dijagnoza zahtijeva dodatne mjere i ulaganja na strani kupca zdravstvenih usluga kojima će se osigurati konstantno mjerenje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga.

Postoji niz varijanti klasifikacijskih sustava na temelju grupa međusobno povezanih dijagnoza koje su se vremenom razvile kao rezultat upotrebljivosti klasifikacijskog sustava u međunarodnim zdravstvenim sustavima. Primjerice u Sjedinjenim Američkim Državama koristi se AP DRG (eng. All Patients Diagnosis Related Groups) i APR-DRG (eng. All Patients Refined Diagnosis Related Groups), u Ujedinjenom Kraljevstvu koristi se HRG (eng. Healthcare Resource Group), u Njemačkoj GDRG (eng. German Diagnosis Related Groups), skandinavske zemlje koriste NordDRG, u Australiji se koristi AR DRG (eng. Australian Refined Diagnosis Related Groups). Australska verzija klasifikacijskog sustava koristi se u brojnim zdravstvenim sustavima, uključivši Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru, Moldaviju, Rumunjsku, Sloveniju, Tursku, Irsku, Novi Zeland, Ukrajinu, Singapur itd.

Sve ove inačice klasifikacijskog sustava imaju slične ključne varijable za grupiranje i oslanjaju se na logiku da pacijenti sličnih kliničkih i financijskih karakteristika pripadaju istoj grupi. Šifrarnici koji se koriste u dizajnu uključuju primjenu sustava za klasifikaciju dijagnoza i postupaka. S obzirom da se u Bosni i Herzegovini koristi australska verzija AR DRG verz. 5.2, grupiranje epizoda liječenja vrši se na temelju MKB-10 (Australska modifikacija Međunarodne klasifikacije dijagnoza), Australskog šifrarnika za klasifikaciju intervencija ( eng. Australian Classification of Interventions) i australskih standarda šifriranja (eng. Australian Coding Standards).
 
Broj grupa se razlikuje među među opisanim varijantama DRG-a i mijenjao se tijekom vremena sukladno s promjenama u medicinskoj tehnologiji i lokalnim specifičnostima organizacije zdravstvene skrbi. Primjerice, AR-DRG verz 5.2 ima oko 665 grupa; dok GDRG koji se temelji na AR-DRG ima 1200 grupa, uz napomenu da se obje varijante temelje na istoj DRG logici, ali specifičnosti zdravstvenih sustava i različite potrebe zdravstvene administarcije uvjetovale su različit broj grupa.

Uz klasifikacijske sustave za stacionarne pacijente danas svoju primjenu imaju i sustavi za klasifikaciju pacijenata u specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, sustavi za klasifikaciju djelatnosti hitne medicinske pomoći, sustavi za klasifikaciju djelatnosti mentalnog zdravlja, sustavi za klasifikaciju djelatnosti fizikalne medicine i kronične zdravstvene skrbi.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?