Pitanje br. 13

PITANJE:
Da li se dodatne dijagnoze mogu šifrirati isključivo kao troznamenkaste (primjerice J45)?

ODGOVOR:
Ne, svaku dodatna dijagnoza da bi sudjelovala u izračunu kompleksnosti kliničke slike pacijenta mora biti šifrirana u specifičnom formatu.To znači da jedino dijagnoze koje su u bijelom pravokutniku (kao I10) mogu biti šifrirane u troznammenkastom formatu.
Dijagnoze koje su u crnom pravokutniku kao J45 moraju biti šifrirane u četveroznamenkastom formatu, primjerice J45.1.
Dijagnoze koje su u sivom pravokutniku kao E10.1 moraju biti šifrirane u peteroznamenkastom formatu, primjerice E10.65 i ove dijganoze predstavljaju australsku modifikaciju Međunarodne klasifikacije bolesti.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?