Pitanje br. 47

PITANJE:
Pacijentica je primljena na bolničko liječenje zbog probadajuće boli u prsištu. Diferencijalno dijagnostičkom obradom postavili smo dijagnozu akutnog infarkta miokarda bez ST elevacije, i pacijentica je konzervativno liječena. U sklopu obrade napravili smo UZV srca kojim je utvrđeno postojanje flotirajuće tvorbe u desnom atriju (trombotska masa). Koje šifre možemo koristiti za opisivanje epizode liječenja?

ODGOVOR:
Glavna dijagnoza je I21.4 (Akutni subendokardijalni infarkt miokarda; NSTEMI) , dodatna dijagnoza je I51.3 (Intrakardijalna tromboza, nesvrstana drugamo).

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?