Pitanje br. 10

PITANJE:
Pacijent je primljen na Infektivnu kliniku, te je nakon 5 dana zbog kardiološke indikacije premješten na Internu. Da li je potrebno napraviti šifriranje epizode liječenja u trenutku premještaja na Internu?

ODGOVOR:
Prema AR DRG metodologiji jedinična mjera bolničke aktivnosti je epizoda liječenja. Epizoda liječenja je definirana kao razdoblje od trenutka prijema do trenutka otpusta, unutar kojeg pacijent može ovisno o kliničkoj indikaciji boraviti na više odjela (klinika).

Šifriranje epizode liječenja vrši se samo jednom, znači u trenutku otpusta pacijenta iz bolnice, ali se pri tom mora uzeti u obzir cjelokupni boravak, i na temelju podataka iz kliničke dokumentacije izvršiti šifriranje glavne, dodatnih dijagnoza i dijagnostičko terapijskih postupaka.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?