Pitanje br. 9

PITANJE:
Šifrira li se COVID i stanje poslije COVIDa? Primjer: Imali smo bolesnicu, koja je unatrag mjesec dana prebolovala COVID ali je čitavo vrijeme imala nižu saturaciju, vjv. posljedica oštećene plućne funkcije pa je povremeno trebala kisik na masku.

ODGOVOR:
Prema preporukama SZO i pravilima šifriranja sukladno AR DRG klasifikaciji dijagnoze U07.1 i U07.2 , ne mogu se šifrirati kao glavna dijagnoza.

Razlog prijema u bolnicu potrebno je šifrirati kao glavnu dijagnozu, dok se dijagnoza U07.1 COVID 19-virus identificiran i U07.2 COVID 19-virus nije identificiran, šifrira kao dodatna dijagnoza.

Podatak da je pacijentica povremeno trebala kisik, evidentira se šifriranjem odgovarajućeg postupka oksigenoterapije, primjerice 92044-00.

Ukoliko je pacijentica trebala invazivnu i neinvazivnu respiratornu podršku, to se šifrira odgovarajućim postupcima uz dodatni postupak kojim se ukazuje na kumulativno trajanje ventilacijske podrške. Podrobnije upute sadržane su u standardu 1006.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?