Pitanje br. 50

PITANJE:
S obzirom da smo postupak embolizacije cerebralnih aneurizmi počeli uspješno primjenjivati u našoj kliničkoj praksi, koju šifru sukladno australskoj klasifikaciji dijagnostičko-terapijskih postupaka možemo koristiti prilikom opisa epizode liječenja?

ODGOVOR:
Prema sadržaju abecednog indeksa i tabularnog popisa dijagnostičko terapijskih intervencija koji čine sastavni dio AR-DRG klasifikacije koja se koristi u Bosni i Hercegovini, šifra za navedeni dijagnostičko-terapijski postupak je 35321-00; spomenuta šifra se nalazi u bloku 767 – Ostali postupci na arterijama i venama.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?