Pitanje br. 12

PITANJE:
Uz epizode liječenja koje se odnose na porođaj, da li je dovoljno šifrirati samo dijagnoze koje počinju slovom O iz poglavlja 15 – Trudnoća, porođaj i babinje?

ODGOVOR:
Za svaku epizodu liječenja koja je uključivala porođaj mora se dodatno šifrirati dijagnoza Z37.- (ishod porođaja – primjerice Z37.0 jedno živorođeno dijete), u suprotnom moguće je da epizoda liječenja bude neprepoznata kao porođaj.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?