Pitanje br. 22

PITANJE:
Da li se šifra 13839-00 (Prikupljanje krvi u dijagnostičke svrhe) odnosi na uobičajene laboratorijske pretrage (biokemija, mikrobiologija)?

ODGOVOR:
U popisu dijagnostičko terapijskih postupaka ne postoji šifra koje se odnosi na uzimanje krvi za rutinske laboratorijske pretrage. Ukoliko se šifra 13839-00 koristi kao „zamjena“ za rutinske laboratorijske pretrage takva praksa šifriranja negativno utječe na rezultat grupiranja , te će se računi s upisanim postupcima vraćati na korekciju matičnoj ustanovi, budući da će u kombinaciji s određenim dijagnozama rezultirati epizodom liječenja koja je svrstana u skupinu B40Z (plazmaferza).

Prema standardima šifriranja postupak uzimanja venske krvi se smatra uobičajenim postupkom koji se redovito izvodi kod svih hospitalizranih pacijenata i kao takav se ne šifrira.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?