Pitanje br. 2

PITANJE:
Kako šifrirati dijalizne bolesnike na kirurgiji? Primjer: Bolesnik dolazi zbog gangrene stopala, učini se amputacija. Ali tijekom hospitalizacije mora ići na redovitu dijalizu.

ODGOVOR:
Ukoliko se radi o pacijentu koji je dijabetičar, glavna dijagnoza podrazumijeva šifriranje s pet znamenki, te se ovisno o tipu dijabetesa koristi E10.73 ili E11.73

Dodatne dijagnoze se upisuju sukladno standardu šifriranja 0002, i s obzirom na podatak da se radi o pacijentu koji se redovito dijalizira ovisno o tipu dijalize koristi se šifra Z49.1 ili Z49.2.

Uz sve postupke primjenjene tijekom epizode liječenja (amputacija, opća anestezija itd),šifrira se i odgovarajući postupak dijalize (relevantne šifre sadržane u blokovima 1060 i 1061).

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?