AR DRG – Opis metodologija označavanja

AR-DRG (eng. Australian Refined Diagnosis Related Groups) je sustav za klasifikaciju pacijenata koji kategorizira akutne, stacionarne epizode bolničkog liječenja u grupe koje su slične po dva kriterija: kliničkim karakteristikama i generiranoj potrošnji.

Proces određivanje grupe za svaku epizodu liječenja baziran je na informacijama sadržanim u kliničkoj dokumentaciji pacijenta (dijagnoze, dijagnostičko terapijski postupci i demografska obilježja). Struktura AR-DRG klasifikacije ima hijerarhijska obilježja, te je inicijalna razdioba ograničena na 23 MDC skupine (eng. Major Diagnostic Category ; Velika dijagnostička kategorija) koje se temeljem specifičnih pravila razvstavanja naknadno dijele na 665 završnih grupa međusobno povezanih dijagnoza, tkz. AR-DRG grupa.

MDC grupe predstavljaju jedan određeni organski sustav ili etiologiju ( primjerice MDC skupina 18 koje se odnosi na infektivne i parazitarne bolesti podijeljena je po etiologiji), te se epizode liječenja svrstavaju u određenu MDC skupinu uglavnom na temelju glavne dijagnoze (uz nekoliko iznimaka kao što je MDC 21 skupina koja se odnosi na mulitplu traumu itd).
Međutim, neke epizode liječenja koje uključuju specifične i skupe dijagnostičko terapijske postupke, kategoriziraju se u pre-MDC skupinu temeljem spomenutog postupka, bez obzira na glavnu dijagnozu. Primjeri za takve epizoda liječenja su transplantacije, epizode liječenja koje zahtiijevaju primjenu mehaničke ventilacije itd.

Epizode liječenja koje su šifrirane s atipičnim podatcima (težina pri prijemu nespojiva s datumom rođenja) ili s nepotpunim informacijama su grupirane u AR-DRG grupe s pogreškom. AR DRG verzija 5.2 koja se koristi u BIH ima 6 AR DRG skupina s pogreškom koje su označene kao:

  • 901Z Ekstenzivni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom
  • 902Z Neekstenzivni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom
  • 903Z Protetski operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom
  • 960Z Ne može se grupirati
  • 961Z Neprihvatljiva glavna dijagnoza
  • 963Z Novorođenačka dijagnoza nije u skladu s dobi/težinom

Daljnja podjela unutar određene MDC skupine (primjerice MDC B- Bolesti živčanog sustava) počiva na primjenjenim kirurškim postupcima (kirurška grana MDC B) ili na glavnoj dijagnozi
(medicinska grana MDC B). U situacijama kada je više od jedne AR-DRG grupe povezano s bilo sličnim kirurškim postupcima i/ ili dijagnozama, druge varijable poput starosti pacijenta, dodatnih dijagnoza koje su zahtijevale liječenje ili praćenje tijekom epizode liječenja i koje utječu na sveukupnu kliničku kompleksnost pacijenta, te tip otpusta su ključni parametri koji određuju finalnu AR-DRG skupinu 

U tablici su navedene pre-MDC i MDC skupine s pripadajućim brojem AR DRG grupa. 

MDCMDC tekstualni opisAR-DRG početna oznakaBroj AR-DRG grupa nutar MDC kategorije
Pre-MDCGlavni postupci u kojima se glavna dijagnoza može povezati s bilo kojim MDC -omA12
01.Bolesti i poremećaji živčanog sustavaB53
02.Bolesti i poremećaji okaC20
03.Bolesti i poremećaji uha, nosa, usta i grlaD28
04.Bolesti i poremećaji dišnog sustavaE42
05.Bolesti i poremećaji cirkulacijskog sustavaŽ67
06.Bolesti i poremećaji probavnog sustavaG52
07.Bolesti i poremećaji hepatobiliarnog sustava i gušteračeH29
08.Bolesti i poremećaji mišićno -koštanog sustava i vezivnog tkivaJa79
09.Bolesti i poremećaji kože, potkožnog tkiva i dojkeJ29
10.Endokrine, prehrambene i metaboličke bolesti i poremećajiK19
11.Bolesti i poremećaji bubrega i mokraćnog sustavaL37
12.Bolesti i poremećaji muškog reproduktivnog sustavaM19
13.Bolesti i poremećaji ženskog reproduktivnog sustavaN20
14.Trudnoća, porođaj i babinjeO17
15.NovorođenčadStr25
16.Bolesti i poremećaji krvi i krvotvornih organa i imunološki poremećajiP10
17.Neoplastični poremećaji ( hematološke i solidne neoplazme)R18
18.Infetivne i parazitarne bolestiSV17
19.Mentalne bolesti i poremećajiU13
20.Konzumiranje alkohola/droga i organski mentalni poremećaji izazvani alkoholom/drogamaV8
21.Ozljede, trovanja i toksični učinci lijekovaWX24
22.OpeklineY8
23.Čimbenici koji utječu na zdravstveno stanje i drugi kontakti sa zdravstvenim službamaZ13

AR DRG grupe s pogreškom96

Format AR-DRG šifre

Format svake AR- DRG grupe sastoji se od četiri alfanumerička znaka koja označavaju:

1. znak: označava MDC skupinu kojoj epizoda liječenja pripada (primjerice slove E)

2. i 3. znak: označava pridruženu DRG grupu (eng. Adjacent Diagnosis Related Groups) unutar MDC skupine i ukazuje na particiju (odjeljak) u kojoj ADRG se nalazi (primjerice 20 se odnosi na kiruršku particiju)

4. znak: označava podjelu koja rangira DRG grupe unutar specifičnog ADRG -a na temelju kliničke kompleksnosti, odnosno potrošnje resursa.

MDC podjela na subkategorije temelji se na postojanju kirurškog postupka, te ću u takvim slučajevima 2 i 3 znak biti u rasponu od 01-39. Ukoliko tijekom epizode liječenja nije bilo operativnog postupka, ali je epizoda liječenja zahtijevala značajan (neoperativni) postupak tada će 2 i 3 znak biti u rasponu od 40-59. U situacijama kada je primjenjeno isključivo konzervativno liječenje, tada će 2 i 3 znak biti u rasponu od 60-99.
 
S obzirom da AR-DRG razvrstava epizode liječenja temeljem sličnosti kliničke slike i usporedive potrošnje resursa, upravo četvrta znamenka (A,B,C,D) ukazuje na podjelu po tom kriteriju. Pacijenti s najvećom razinom kliničke kompleksnosti i potrošnje sredstava će biti grupiranu u AR-DRG skupinu koja završava slovom A.

AR-DRG skupina može završavati i sa slovom Z, i to je podatak koji nam ukazuje da je primjenjeni dijagnostičko terapijski postupak (primjerice tonzilektomija, AR DRG grupa je D11Z) ključna varijabla za grupiranje, i da za ovakve grupe ne postoji dodatna razdioba temeljem kliničke kompleksnosti pacijenta u čijem određivanju sudjeluju dodatne dijagnoze.

Na slici je prikazano značenje znamenki za AR- DRG grupu E65A koja se odnosi na Kroničnu opstruktivnu bolest dišnih puteva s vrlo teškim ili teškim komplikacijama i/ili komorbiditetima.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?