Pitanje br. 45

PITANJE:
Pacijent je primljen na bolničko liječenje s simptomima koji su upućivali na jetrenu encefalopatiju, što je nakon provedenih diferencijalno dijagnostičkih pretraga i potvrđeno. Da li je ispravno šifrirati cirozu jetre uzrokovanu alkoholom kao glavnu dijagnozu, s obzirom da je ona bila ključni patofiziološki čimbenik za razvoj jetrene encefalopatije?

ODGOVOR:
Glavna dijagnoza je K70.4 sukladno abecednom indeksu, budući da ona obuhvaća simptome središnjeg živčanog sustava uzrokovane jetrenim zatajenjem.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?