Pitanje br. 43

PITANJE:
Tijekom epizode liječenja pacijenta s obzirom na MSCT-om verificiranu leziju u plućima napravili smo bronhoskopiju s biopsijom. Međutim analizom rezultata grupiranja epizoda liječenja nije prepoznata kao DRG skupina koja se odnosi na invazivne postupke. Koji postupak je potrebno upisati da bi epizoda liječenja bila točno grupirana?

ODGOVOR:
Razlog netočnom grupiranju je neupisivanje postupka bronhosopije s biopsijom (41898-01), te je iz tog razloga epizoda liječenja grupirana u skupinu koja se odnosi na pacijente u čijem liječenju su primjenjene isključivo konzervativne metode.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?