DRG grupe i težinski koeficijenti

Model klasifikacije bolničkih pacijenata po AR_DRG –u podrazumjeva da se svakoj epizodi liječenja dodijeli odgovarajuća DRG grupa, a svaka DRG grupa ima težinski koeficijent koji predstavlja vrijednost troška liječenja prosječnog stacionarnog pacijenta u toj kategoriji DRG-a.

Taj težinski koeficijent pokazuje očekivani(pod pretpostavkom stvarni) intenzitet korištenja resursa kod slučajeva koji spadaju u tu DRG grupu, u odnosu na sve ostale kategorije DRG-eva. Drugim riječima, težinski koeficijent je relativna mjera svih potrošenih resursa(broj bolničkih dana, operacijska sala, lijekovi, dijagnostičke procedure, fizioterapija i sestrinstvo) tokom pružanja zdravstvene usluge( epizode liječenja).

Osnovna potreba implementacije sistema plaćanja temeljenog na DRG-u je razvoj DRG težinskih koeficijenata koji realno prikazuju stvarne troškove unutar svih DRG kategorija što je plan Zavoda u sljedećoj godini.

U sklopu projekta Reforma financiranja sekundarne zdravstvene zaštite u BiH utvrđeni su DRG težinski koeficijenti na razini BiH, koji se trenutno primjenjuju i u HNŽ/K.

Pregled istih u datoteci u prilogu: