Pitanje br. 5

PITANJE:
Kako šifrirati majke u pratnji male djece?

ODGOVOR:
Majke u pratnji djece šifriraju se kao glavna dijagnoza Z76.3 . Zavod će definirati model praćenja ovakvih epizoda liječenja sukladno odobrenim indikacijama koje dopuštaju boravak jednog od roditelja uz bolesno dijete.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?