Pitanje br. 29

PITANJE:
Pacijent se nakon prethodnog operativnog zahvata ugradnje endoproteze kuka prima na stacionarno liječenje radi provedbe rehabilitacije. Koja je glavna dijagnoza za epizodu liječenja?

ODGOVOR:
Ukoliko se pacijent premješta na odjeljenje za rehabilitaciju s traumatološkog ili ortopedskog odjeljenja glavna dijagnoza je dijagnoza pod kojom je primljen na liječenje, primjerice prijelom vrata femura S72.00.

Međutim , ukoliko se pacijent prima na rehabilitaciju nakon boravka kod kuće, glavna dijagnoza je Z50.1, dok je dodatna dijagnoza S72.00 kojom se ukazuje na razlog zbog kojeg se provodi rehabilitacija.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?