Pitanje br. 34

PITANJE:
Primijetili smo da se u šifrarniku dijagnoza MKB 10-AM pored šifre za dijabetes E10.11 Dijabetes mellitus Tip 1 sa ketoacidozom nalazi i znak ⊗ . Koje je njegovo značenje ?

ODGOVOR:
Šifrarnik dijagnoza MKB 10–AM koji se koristi u BIH je Australska modifikacija Međunarodne klasifikacije bolesti, 10 edicija. Znak koji ste vidjeli nas upućuje da se radi o šifri koja predstavlja Australsku modifikaciju MKB šifre E10.1 i stoga je prilikom opisivanja epizoda liječenja ukoliko pacijent ima dijabetes ( E10.- ili E11.-) potrebno koristiti šifre s najvećom dozom specifičnosti, odnosno 5 znakova poput navedene šifre E10.11.
Australski šifrarnik dijagnoza zahtijeva šifriranje dijagnoza s tri, četiri ili pet znamenki ovisno o njihovoj specifičnosti, i na razlike se dodatno ukazuje bijelim, cnim ili sivim pravokutnicima koji služe kao indikatori s koliko znamenki se koja dijagnoza šifrira.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?