Pitanje br. 23

PITANJE:
Tijekom jedne epizode liječenja pacijent je u nekoliko navrata u različitom vremenskom trajanju bio mehanički ventiliran. Da li se broj sati mehaničke ventilacije prikazuje kumulativno, ili je ispravno odvojeno prikazati svaki pojedinačni interval?

ODGOVOR:
Postupci kojima se opisuje trajanje mehaničke ventilacije su 13882-00 (≤ 24 h) , 13882-01 (> 24h i <96h) i 13882-02 (≥96h), te ovisno o trejanju mehaničke ventilacije epizoda liječenja je grupirana u specifične AR-DRG grupe. Ukupno trajanje mehaničke ventilacije se prikazuje kumulativno, odnosno zbrajanjem svih neovisnih pojedinačnih intervala do trenutka ekstubacije pacijenta. Detaljan opis pravila šifriranja epizoda liječenja koje uključuju mehaničku ventilaciju prikazan je u standardu 1006.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?