Pitanje br. 15

PITANJE:
Pacijent je nakon operativnog zahvata odstranjenja malignog tumora mozga premješten u našu ustanovu na nastavak liječenja. Da li je u ovom slučaju glavna dijagnoza maligni tumor?

ODGOVOR:
Ne, glavna dijagnoza je Z48.8 (Drugo specificirano kirurško praćenje i zbrinjavanje), a maligni tumor sukladno podatcima o inicijalnoj hospitalizaciji je dodatna dijagnoza.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?