Pitanje br. 42

PITANJE:
Pacijentica je primljena u bolnicu u 38 tjednu trudnoće, te je s obzirom na komorbiditete indiciran elektivni carski rez. Epizodu liječenja smo šifrirali s glavnom dijagnozom O82.0, međutim epizoda liječenja označena je kao greška pri grupiranju (DRG skupina 960Z). Koja je ispravna šifra u ovom slučaju?

ODGOVOR:
Budući da su u BIH primjenjuje Međunarodna klasifikacija bolesti MKB10, Australska modifikacija za navedenu epizodu liječenja ispravna šifra je O82 . U spomenutom šifrarniku ne postoji prethodno upisana šifra O82.0; te je iz tog razloga epizoda liječenja grupirana u skupinu s pogreškom.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?