Pitanje br. 6

PITANJE:
Šifrira li se Diabetes mellitus,bez obzira što nema veze s epizodom liječenja? Npr. dobro reguliran dijabetičar na operaciji preponske kile.

ODGOVOR:
Diabetes mellitus je potrebno uvijek šifrirati kao dodatnu dodatnu dijagnozu sukladno uputama sadržanim u standardu za dodatnu dijagnozu 0002 i standardu za dijabetes 0401.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?