Pitanje br. 55

PITANJE:
Pacijent je nakon inicijalne obrade u Centru za urgentnu medicinu primljen na bolničko liječenje. Diferencijalno dijagnostičkom obradom utvrdili smo da se radi o trombozi mezenterijalne arterije. Da li se kao glavna dijagnoza šifrira bol u abdomenu (dominantni simptom prilikom prijema) ili tromboza mezenterijalne arterije ?

ODGOVOR:
Prema standardu za šifriranje glavne dijagnoze 0001, glavna dijagnoza se utvrđuje u trenutku otpusta i pregledom cjelokupne kliničke dokumentacije, na način da se utvrdi razlog koji je uvjetovao prijem na bolničko liječenje. U navedenom primjeru tromboza mezenterijalne arterije se manifestirala bolnim abdomenom kao vodećim simptomom, te je u ovom slučaju tromboza mezenterijalne arterije glavna dijagnoza i stoga se upisuje šifra K55.0.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?