Pitanje br. 40

PITANJE:
Pacijent je primljen preko službe hitnog prijema zbog boli u prsima. Provedenom diferencijalno dijagnostičkom obradom utvrdi se da se radi o NSTEMI infarktu. U isto vrijeme utvrdi se da je pacijent COVID-19 pozitivan, ali u kliničkom statusu bez simptoma. Koja je glavna dijagnoza za epizodu liječenja?

ODGOVOR:
Glavna dijagnoza za epizodu liječenja je I21.4 (Akutni subendokardijalni infrakt miokarda, NSTEMI), dodatna dijagnoza je U07.1 (COVID-19, virus je otkriven).

U situacijama kada više stanja zadovoljava kriterije glavne dijagnoze (razlog prijema u bolnicu), pravilo je da se kao glavna dijagnoza upisuje „najzahtjevnija“ (dominantna u procesu obrade i liječenja). Ukoliko nije moguće razlučiti istu temeljen kliničke dokumentacije, glavna dijagnoza je onda ona koju je liječnik prvu upisao na otpusno pismo.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?