Pitanje br. 20

PITANJE:
Često smo u situaciji primiti pacijenta na bolničko liječenje za kojeg smo na temelju anamnestičkih i/ili heteroanamnestičkih informacija dobili podatak o prethodnom moždanom udaru, te na osnovu pregleda utvrdimo postojanje neuroloških deficita. Da li je ispravno kao glavnu dijagnozu šifrirati I69.- Posljedice moždanog udara?

ODGOVOR:
Sukladno standardu šifriranja (0604-Moždani udar) šifru I69.- Posljedice moždanog udara nije moguće koristiti kao glavnu dijagnozu. Prisutni deficiti ( primjerice hemiplegija, inkontinencija) se šifriraju kao dodatna dijagnoza, te je nakon upisivanja prisutnih deficita potrebno upisati šifru I69.- koja ukazuje da su deficiti posljedica prethodnog moždanog udara čije liječenje je završeno.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?