Pitanje br. 53

PITANJE:
Pacijent je primljen na bolničko liječenje poradi jakih bolova u trbuhu. Učinjenom diferencijalno dijagnostičkom obradom postavi se sumnja na idiopatski mezenterijalni paniculitis. Koju šifru možemo koristiti za glavnu dijagnozu prilikom opisa epizode liječenja?

ODGOVOR:
Sukladno definiciji glavne dijagnoze sukladno standardu šifriranja 0001, glavna dijagnoza za navedenu epizodu liječenja je mezenterijalni paniculitis koji je uzrokovao simptome navedene pri prijemu na bolničko liječenje. Isti se šifrira kao M79.38 ( šifra sadrži pet znamenki, i predstavlja australsku modifikaciju Međunarodne klasifikacije bolesti, 10 revizija).

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?