Pitanje br. 59

PITANJE:
Pacijent je primljen na bolničko liječenje radi kardijalne dekompenzacije kojoj je u podlozi aortna stenoza. Epizode kardijalne dekompenzacije su zabilježene u nekoliko navrata tijekom proteklog razdoblja i zahtijevale su hospitalno liječenje. Da li je glavna dijagnoza I50.0 (kongestivna insuficijencija srca) ili I35.0 (Aortna stenoza)?

ODGOVOR:
Prema opisu epizode liječenja kao glavnu dijagnozu potrebno je upisati I50.0, budući da se primjenjeno liječenje odnosilo na tretman staznih promjena. Aortna stenoza bi bila glavna dijagnoza u slučaju da se radilo o prvoj epizodi liječenja zbog kardijalne dekompenzacije tijekom koje je po prvi put dijagnosticirana aortna stenoza kao uzrok dekompenzacije.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?