Pitanje br. 44

PITANJE:
S obzirom na uznapredovalu bubrežnu bolest pacijent je primljen u bolnicu radi kreiranja arterovenske fistule. Da li se epizoda liječenja može šifrirati kao N18.0 – Terminalna (end-stage) bubrežna bolest?

ODGOVOR:
Prema pravilima šifriranja glavna dijagnoza za epizodu liječenja je Z49.0 – Priprema bolesnika za dijalizu, a sami postupak kreiranja AV fistule je 34509-00 (donji ekstremiteti) ili 34509-01 (gornji ekstremiteti) ovisno o regiji gdje se fistula kreira.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?