Pitanje br. 25

PITANJE:
Pacijent je primljen na stacionarno liječenje zbog EKG-om utvrđene novonastale fibrilacije atrija. Farmakološka konverzija neuspješna, te smo proveli postupak elektrokardioverzije. Koju šifru da upišemo prilikom opisa epizode liječenja?

ODGOVOR:
Šifra glavne dijagnoze je I48 , a šifra postupka je 13400-00.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?