Pitanje br. 32

PITANJE:
Pacijent je primljen na bolničko liječenje budući da su u laboratorijskim nalazima utvrđene značajno veće vrijednosti INR –a, uz napomenu da pacijent zbog fibrilacije atrija redovito koristi martefarin sukladno propisanoj dozi i dnevnom rasporedu. Što je glavna dijagnoza?

ODGOVOR:
Glavna dijagnoza je G68.3 (Hemoragijski poremećaj uzrokovan cirkulirajućim antikoagulantima) uz napomenu da je dodatnom dijagnozom Y44.2 (Antikoagulansi) potrebno još naglasiti da je došlo do neželjene reakcije usprkos uzimanju lijeka sukladno propisanim uputama.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?